Trẻ nhận biết giới tính của bản thân và người xung quanh

Cách giúp trẻ nhận biết giới tính của bản thân và người thân

Chuẩn bị:

– 1 số hình ảnh về bạn trai bạn gái, đàn ông, đàn bà

– Hình ảnh tư thế bạn đi vệ sinh

– 1 số bài tập để trẻ thực hiện hoặc 1 số hình rời: tóc bạn trai bạn gái, quần áo bạn trai bạn gái

– 2 người dạy: 1 người dạy, 1 người hỗ trợ cho bé
Các bước dạy trẻ nhận biết giới tính:

1.  Nhận biết về giới tính: Đặt một hoặc một số tranh ảnh con trai hay con gái lên bàn ngay trước mặt trẻ. Yêu cầu trẻ chú ý và nói: “Con hãy chỉ cho mẹ …” (ví dụ: bạn gái). Hướng dẫn trẻ chỉ đúng các bức tranh ảnh, nếu trẻ không chỉ thì một người hỗ trợ cầm tay trẻ chỉ vào và nói “bạn gái” và khen trẻ. Càng về sau càng giảm gợi ý cho trẻ, cho trẻ tự thực hiện dần dần, khen và thưởng cho trẻ mà ít phải gợi ý nhất. Cuối cùng khen và thưởng cho trẻ những cách trẻ làm đúng mà không cần gợi ý. Thực hiện như vậy đối với hình bạn trai

2. Chỉ/lấy đúng theo yêu cầu: Đặt 2 hình lên bàn, yêu cầu trẻ lấy/chỉ vào hình bạn trai/ hoặc bạn gái (hỗ trợ trẻ và giảm dần sự hỗ trợ, lặp đi lặp lại cho trẻ và nên khen trẻ sau mỗi lần trẻ cố gắng làm đúng)

3. Nêu đúng tên giới: Ngồi trên ghế đối diện với trẻ. Yêu cầu trẻ chú ý, đưa ra một bức tranh, ảnh và hỏi trẻ “Đây là bạn gì?”. Hướng dẫn trẻ gọi đúng giới tính (ví dụ: trai). Khen và thưởng cho trẻ. Càng về sau càng giảm gợi ý cho trẻ. Cuối cùng khen và thưởng lại cho trẻ những câu trẻ trả lời đúng mà không cần gợi ý.

4. Trò chơi nhận biết bạn trai bạn gái:

– Cho trẻ quan sát 2 hình bạn trai và 2 hình bạn gái (tất cả 4 hình), cho trẻ chọn những hình bạn trai hoặc bạn gái (có thể sử dụng hình ảnh về đàn ông, đàn bà)

– Gắn hình tương ứng với nhau:

+ Cho trẻ gắn tóc ngắn cho bạn trai, quần áo cho bạn trai, tư thế tiểu của bạn trai

+ Cho trẻ gắn tóc dài cho bạn gái, váy áo, tư thế tiểu cảu bạn gái

– Nối hình tương ứng:

+ Nối bạn trai với các hình ảnh về tóc, quầ áo, tư thế tiểu

+ Nối bạn gái với các hình ảnh về tóc, quần áo, tư thế tiểu

5. Nhận biết giới tính trong thực tế:

– Cho trẻ nhận biết giới tính của mình: chỉ vào hình bạn trai (nếu trẻ là con trai) và nói “con trai” và ngược lại nếu con là con gái

– Cho trẻ nhận biết với người thân: đưa hình đàn bà khi chỉ vào mẹ, đưa hình đàn ông khi chỉ vào ba. Nhận biết với anh chị em của bé. Và đặt câu hỏi cho trẻ trả lời “ba là con trai hay con gái?/ đàn ông hay đàn bà?”

* Yêu cầu:

– Trẻ nhận biết được các hình ảnh, vd: hình ảnh của ba, hình của mẹ

– Nên lặp đi lặp lại nhiều lần ở mỗi bước dạy

– Làm mẫu các hành động cho trẻ quan sát

– Khi dạy luôn kết hợp lời nói với hành động

 

Các bài viết tham khảo:

Biên soạn bởi canthiepsomhcm.edu.vn

Recent Posts

Leave a Comment