Tập cho trẻ đặt câu hỏi "đâu rồi?"

Việc tập cho trẻ đặt câu hỏi là cần thiết để kích thích khả năng tìm tòi học hỏi của trẻ. Có nhiều trẻ rất tò mò muốn khám phá nhưng lại khó khăn trong việc sắp xếp từ để đặt câu hỏi cho những người xung quanh.

Chuẩn bị: Một số đồ vật đồ chơi: xe đồ chơi, cây bút, quyển sách, búp bê, đất nặn, khuôn các con vật, cây lược

2 người lớn cùng tham gia với trẻ
Các bước tập cho trẻ đặt câu hỏi:

1. Khi yêu cầu trẻ tìm đồ vật đã mất:

– Đặt năm đồ vật mà trẻ có thể nhận biết được ở đằng sau ghế của mình (ngoài tầm quan sát của trẻ).

– Chỉ cho trẻ biết chỗ bạn để các đồ vật đó (có thể cho trẻ quay về phía các đồ vật đó và nói : “Con hãy nhìn đây là quả bóng, chiếc ô tô, quyển sách, bút chì và cái mũ”).

– Sau đó cho trẻ quay về phía bạn để cho trẻ không nhìn thấy các đồ vật đó nữa. Yêu cầu trẻ chú ý và nói “Lấy cho mẹ …… (tên một trong năm đồ vật)”. (vd: “lấy cho mẹ quyển sách). Gợi ý cho trẻ tìm lại đồ vật và khen và thưởng cho trẻ.

– Sau khi yêu cầu trẻ tìm 3 lần, hãy lấy ra 1 đồ vật (vd: xe) giấu đi sao cho trẻ không nhìn thấy. Yêu cầu trẻ “Hãy lấy cho mẹ xe (tên đồ vật đã bị giấu đi)”.     – Khi trẻ vừa đến đằng sau ghế và bắt đầu tìm kiếm đồ vật đó, người hỗ trợ hãy gợi ý cho trẻ hỏi : “xe (đồ vật bị mất) đâu rồi?”, sau đó người dạy trả lời “Xe (đồ vật bị mất) đây rồi ”. Đưa cho trẻ đồ vật đó và khen và thưởng cho trẻ.

– Hãy cho trẻ thực hiện các lần hỏi về đồ vật trẻ nhìn thấy và những đồ vật trẻ không nhìn thấy một cách ngẫu nhiên. Khen và thưởng cho câu trả lời của trẻ và càng về sau càng giảm gợi ý cho trẻ. Cuối cùng, chỉ khen và thưởng những khi trẻ làm đúng mà không cần gợi ý. Nên thay đổi đồ vật qua mỗi lần dạy.

2. Trong hoạt động chơi với trẻ:

– Hãy bố trí một tình huống mà trong đó trẻ có thể thực hiện được (ví dụ: chải tóc cho búp bê hay nặn đồ chơi).

– Thu hút trẻ tham gia vào hoạt động lấy đi một đồ vật mà trẻ cần để hoàn thành công việc (ví dụ: Giấu cây lược đi khi yêu cầu trẻ chải tóc cho búp bê). Gợi ý cho trẻ bắt đầu công việc. Khi trẻ bắt đầu tìm đồ vật mà bạn lấy đi, hãy gợi ý cho trẻ hỏi : “cây lược (đồ vật bị mất) đâu rồi ?”. Sau đó trả lời “ cây lược (đồ vật bị mất) đây rồi”. Đưa cho trẻ đồ vật đó và khen và thưởng cho trẻ.

3. Trò chơi trốn tìm

Ba mẹ và bé cùng chơi với nhau. Yêu cầu bé bịt mắt lại, ba chạy đi trốn. Cho bé mở mắt ra cho bé đi tìm ba, mẹ hướng dẫn bé đặt câu hỏi “ba đâu rồi”. Ba liền thò đầu ra và nói “ba đây nè”

 • Điều kiện trước tiên: Trẻ phải nhận biết được các đồ vật, biết tìm kiếm những đồ vật không nhìn thấy, biết nhắc lại được câu hỏi.

• Gợi ý cách dạy:

– Đặt câu hỏi mẫu cho trẻ.

– Có thể kéo dài thời gian bằng cách làm mẫu câu hỏi ngay khi trẻ tìm kiếm đồ vật. Mỗi lần thực hiện trong 2 giây đồng thời giảm dần gợi ý cho trẻ.
– Cho trẻ các cơ hội để tham gia vào các tình huống tự nhiên nhằm khái quát hoá các tình huống thực hiện của trẻ (ví dụ: có thể giấu giầy dép hoặc áo khoác của trẻ trước khi cho trẻ đi chơi).

Các bài viết tham khảo:

canthiepsomhcm.edu.vn biên soạn

Recommended Posts

Leave a Comment