Ngoài việc phát triển khả năng tiếp xúc mắt để phát triển ngôn ngữ sớm cho trẻ. Chúng ta cần biết đến “chú ý liên kết”, đây cũng là phương tiện hỗ trợ trong việc phát triển khả năng ngôn ngữ sớm cho trẻ. Vậy chú ý liên kết là gì? Chú ý liên kết là sự chia sẻ một trải nghiệm giữa một trẻ và một đối tác. Trong thời kỳ nhủ nhi đối tác đó là cha me/ người chăm sóc. Một trải nghiệm được chia sẻ là nhìn hoặc hướng sự chú ý về một đồ vật hoặc một biến cố. Chú ý liên kết là một kỹ năng chủ yếu cần thiết cho kỹ năng âm ngữ và xã hội.

Phát triển ngôn ngữ sớm cho trẻ chậm nói (phần 2), bài chú ý liên kết

Khởi đầu chú ý liên kết ở trẻ nhủ nhi có thể thường được ghi nhận trong lúc chăm sóc hoặc cho trẻ ăn, khi có sự tiếp xúc mặt đối mặt. Nhiều trẻ khiếm khuyết giao tiếp và xã hội trầm trọng do không phát triển sự chú ý liên kết.

Sau đây là những sinh hoạt giúp trẻ phát triển khả năng chú ý liên kết

  • Bảo trẻ “nhìn mẹ”, rồi vỗ nhẹ vào mặt trẻ sau đó vỗ nhẹ vào mặt bạn. Sau khi bạn cho trẻ một gợi ý bằng lời hãy để cho trẻ có thời gian đáp ứng
  • Chỉ vào một đồ chơi mà trẻ thích và nói, “nhìn”. Nhẹ nhàng đầy đầu trẻ về hướng đồ chơi. Khi trẻ đã bắt đầu nhìn đồ chơi, bạn hãy chơi với đồ chơi hoặc đưa cho trẻ
  • Cầm một đồ chơi hoặc đồ trẻ thích lên và nói, “nhìn”. Trẻ phải nhìn bạn rồi nhìn đồ chơi. Thưởng bằng cách đưa đồ chơi cho trẻ
  • Thổi bóng xà phòng và nói “nhìn” chỉ khi nào trẻ nhìn theo bong bóng xà phòng, thổi bóng nữa khi trẻ nhìn bạn, lặp lại từ “nhìn” và chỉ cho trẻ
  • Thổi bong bóng bay nhưng đừng cột để thả bóng bay và nói “nhìn” và thả bóng bay khi trẻ nhìn
  • Khi con bạn quan tâm đến sách, hãy chỉ vào một hình ảnh và nói “nhìn”, giúp trẻ chỉ hình. Mục đích là để con bạn nhìn bạn rồi nhìn hình. Bằng cách chia sẻ sự ý thức và quan tâm vào cùng một hình ảnh hoặc quyển sách, bạn đang hoàn thành sự chú ý liên kết
  • Khi một thành viên khác trong gia đình vào phòng, bạn hãy chỉ và nói “nhìn”. hãy thưởng cho con bạn bằng cách nhìn với một hoặc động thể chất như cù lét hoặc vỗ nhẹ

Con bạn có thể cần nhiều thời gian hơn để hiểu ý nghĩa của việc quay đầu, vì thế bạn đừng thất vọng nếu trẻ học chậm kỹ năng này. Bạn luôn cần sự bình tĩnh và kiên nhẫn với con bạn, nếu lúc này bé chưa chịu làm cùng bạn, bé có thái độ cáu gắt hay phản đối thì bạn nên để lúc khác chơi với con, hoặc nếu bạn là người mạnh mẽ thì bạn không nên chiều theo ý trẻ

Recommended Posts

Leave a Comment