Các giai đoạn chuẩn bị ngôn ngữ gồm có 6 giai đoạn:

  1. Tạo phát âm thanh
  2. Lắng nghe để nhận biết những âm thanh khác nhau, xác định vị trí và nguồn gốc phát ra âm thanh
  3. Bắt chước, sao lại những điều người khác làm
  4. Nhận biết người và vật quen thuộc
  5. Hành động, giả vờ, làm bộ, sáng tạo và tổ chức những trò chơi tưởng tượng
  6. Trao đổi, diễn tả, những điều ước hay là tìm hiểu ý thích của người khác

Hình dung và tưởng tượng là khả năng tạo thành những hình ảnh về một người hay một sự vật khi người ấy hay sự vật ấy hiện tại không có mặt trước mắt chúng ta. Ảnh tượng có thể xuất phát từ một đại hạt từ thị giác: hình ảnh; thuộc thính giác: âm thanh; hay là thuộc xúc giác ngoại thân hoặc nội thân như cảm giác nóng lạnh, mạnh yếu, nặng nhẹ, vui buồn, khoái cảm, khó chịu, nôn oẹ.
Thông thường khi dùng một từ ngữ như “ly nước”, chúng ta lập tức hình dung một ly nước cụ thể mà chúng ta đã có kinh nghiệm tiếp xúc trực tiếp trong cuộc sống. Thiếu khả năng này, chúng ta không có khả năng ngôn ngữ. Khả năng hình dung và tưởng tượng bao gồm hai khả năng phụ thuộc:
– Phân biệt hình ảnh và sự vật
– Khám phá tương quan ràng buộc hình ảnh với sự vật. Hình ảnh biểu hiện hay đại diện sự vật.

Một số cách thức giúp trẻ phát triển khả năng hình dung và tưởng tượng (giai đoạn 5)

1. Thể thức sử dụng hình ảnh:
Để giúp trẻ phát triển khả năng hình dung và tưởng tượng, chúng ta thực hiện từng bước tiến sau đây:
Bước một: khởi sự với những đồ vật thân thuộc với trẻ em. Chúng nó đã hiểu và biết cách sử dụng từng đồ vật: trái banh để chơi, cái ly để uống nước..
Bước hai: sử dụng những hình ảnh y hệt, đồng hoá hoàn toàn với sự vật về màu sắc kích thước và hình thức
Bước ba: mỗi hình ảnh chỉ trình bày một sự vật
Bước bốn: sau khi trẻ em có thể nhận ra những hình ảnh đồng dạng bằng cách đặt để sự vật trên hình ảnh, chúng ta bắt đầu sử dụng những loại hình ảnh tương tự.
Bước năm: chúng ta sử dụng những hình ảnh sơ phát, chấm phá và nới rộng cách sử dụng những đồ dùng ít quen thuộc.
2. Khám phá hình ảnh:
Bắt đầu với những vật dụng quen thuộc. Số lượng phải được hạn định từ 2-3 mà thôi. Ví dụ: một cái ly, một cái bút, một quyển tập.
Giai đoạn đầu cần thiết đối với một số trẻ em, chúng ta phải trắc nghiệm khả năng hiểu biết của chúng về cái ly, cây bút, quyển tập trên bình diện ngôn ngữ, gọi tên, chức năng.
Giai đoạn một: chúng ta dùng hai cái hộp lớn có nắp đậy và để ba vật dụng vào trong hộp. Bên ngoài chúng ta để sẵn ba tấm hình của ba vật dụng. Hỏi hoặc yêu cầu trẻ em: “tìm cái ly cho cô!”.
Giai đoạn hai: chúng ta tăng dần số lượng từ 3-6.
Giai đoạn ba: sử dụng những vật dụng ít quen thuộc
Giai đoạn bốn: thay đổi kích thước, hình thức của các hình ảnh
Mục tiêu của trò chơi: khả năng hiểu biết về chức năng của hình ảnh. Hình ảnh ở ngoài có nghĩa là ở trong hộp có một vật dụng thực sự cùng tên gọi và hình thức như vậy.
3. Cất giấu những vật dụng chung quanh lớp học:
Bảo trẻ em đi quanh phòng tìm vật dụng. Cũng như trong các trò chơi trước đây, chúng ta bày sẵn những hình ảnh các vật dụng ở gần, trên vị trí cất giấu. Thay đổi thường xuyên vị trí để trẻ em đừng kết hợp một cách máy móc, một vật dụng với một vị trí nhất định.
4. Đi tìm một vật dụng tương ứng với hình ảnh:
Đặt một số vật dụng quen thuộc sát cạnh nhau trên một chiếc bàn hay trên một tờ giấy lớn. Cho trẻ em xem một tấm hình và bảo đi lấy vật dụng ấy trên bàn. Nếu trẻ em không hiểu phải làm gì, chúng ta cầm tay đem nó lại gần bàn và chỉ cho nó biết vật dụng tương ứng, bảo nó so sánh vật dụng và hình ảnh. Ban đầu chỉ có hai ba vật tách rời nhau. dần dần gia tăng số lượng và đặt sát cạnh nhau. sử dụng hình ảnh đồng dạng, tương tự và sơ phát

Các bài viết tham khảo:

canthiepsomhcm.edu.vn biên soạn

Recent Posts

Leave a Comment