Mục đích của ngôn ngữ bao gồm 2 thể loại chính yếu:

– Mục đích thứ nhất là diễn tả ra ngoài cho kẻ khác hiểu biết những xúc động và lối nhìn của mình đang được cưu mang trong nội tâm : « tôi CẦN gì ? » và « tôi có Ý ĐỊNH làm gì ? ».
– Mục đích thứ hai là thông đạt và trao đổi với kẻ khác đang kết dệt quan hệ với chúng ta. Nhờ tiếp xúc qua lại như vậy, một đàng tôi trình bày cho kẻ khác biết tôi ghi nhận và hiểu biết ý kiến của họ thế nào. Đàng khác, sau khi nghe họ phát biểu, tôi kiểm chứng cách họ hiểu biết về tôi có ăn khớp với thực tế và nhu cầu cơ bản của tôi hay không.
Nói một cách vắn gọn, xuyên qua vai trò trung gian của ngôn ngữ, con người có khả năng gọi ra vùng ánh sáng của ý thức, những nội dung đang hiện hình và có mặt trong nội tâm, thuộc 2 lãnh vực Tư Duy và Xúc Động. Nhờ đó, hai chủ thể đang tiếp xúc với nhau, có thể thiết lập và kết dệt qua lại những quan hệ trao đổi, đồng cảm và đồng hành, nhằm bổ túc và kiện toàn cho nhau.
Không nắm vững hai mục đích của ngôn ngữ này, khi sử dụng ngôn ngữ, người nói chỉ tác động giống như keo vẹt, lặp lại một cách máy móc, hay là giống như một chiếc máy hoàn toàn vô tâm, vô trí, đang phát âm một cách tự động. Tệ hại hơn nữa là chúng ta dùng lời nói để áp đặt, cưỡng chế, tố cáo, gây ra hận thù, bạo động, chia rẽ và kỳ thị.

Để có thể sử dụng ngôn ngữ một cách có ý thức, trẻ em từ ngày ra khỏi cung lòng của người mẹ, đã phải kinh qua một tiến trình học hỏi và tập luyện, trong nhiều lãnh vực khác nhau, như : Bắt chước, Vận động Tinh và Thô, Phối hợp các giác quan, Tư duy và nhất là Quan hệ với kẻ khác. Nói cách khác, ngôn ngữ là thành quả, là hoa trái phát xuất từ nhiều điều kiện sinh hoạt, đang giao thoa chằng chịt và tác động qua lại với nhau.

Chính vì những lý do vừa được trình bày, khi một trẻ em bộc lộ những hiện tượng chậm trể về ngôn ngữ, như trong trường hợp của các trẻ em có nguy cơ « Tự Kỷ », nguyên nhân gây ra rối loạn không hẳn chỉ được thu hẹp trong lãnh vực và giai đọan ngôn ngữ, từ lứa tuổi 15 đến 36 tháng (3 năm) mà thôi. Trái lại, chúng ta cần phải trở lui về trước, củng cố tất cả những sinh hoạt nền tảng.
Các bài viết tham khảo:

canthiepsomhcm.edu.vn biên soạn

Recommended Posts

Leave a Comment