Hướng dẫn trẻ tập trả lời câu hỏi có hoặc không

Việc giúp trẻ tập trả lời câu hỏi có hoặc không sẽ giúp trẻ hạn chế được các hành vi không mong muốn xảy ra nơi trẻ. Trẻ sẽ thể hiện được bản thân mình cho người khác biết là trẻ có muốn vật đó hay không.
Các bước dạy trẻ:
1. Đối với những vật mà trẻ không thích: Ngồi lên ghế đối diện với trẻ. Cầm một vật mà trẻ không thích lên ( đồ ăn hoặc đồ chơi ) và nói: ” Con có muốn …… (tên đồ vật) không ? (ví dụ: con muốn xe không?)
Hướng dẫn trẻ lắc đầu nói không hoặc nói ” không “. Ngay sau khi trẻ trả lời vậy, bỏ vật mà trẻ không thích xuống khỏi tầm mắt trẻ.
2. Đối với những vật mà trẻ thích: Ngồi lên ghế đối diện với trẻ. Cầm một vật mà trẻ thích ra ( đồ ăn hoặc đồ chơi ) và nói: ” Con có muốn ……( tên đồ vật) không? (Ví dụ: con muốn kẹo không?). Hướng dẫn trẻ gật đầu nói có hoặc nói “có”. Ngay sau khi trẻ trả lời như vậy, đưa cho trẻ vật mà trẻ thích.
3. Lựa chon câu trả lời có và không: Ngồi lên ghế đối diện với trẻ. Đưa ra một vật mà trẻ không thích hoặc một vật mà trẻ thích và hỏi trẻ “Con có muốn ……( tên đồ vật ) không ?”
Hướng dẫn trẻ lắc đầu nói không kết hợp lời nói “không” đối với những vật mà trẻ không thích, hoặc gật đầu nói có đối với những vật mà trẻ thích kết hợp lời nói “có”. Ngay sau khi trẻ trả lời không, cất vật mà trẻ không thích đi. Ngay sau khi trẻ trả lời có, đưa cho trẻ vật mà trẻ thích.

Ví dụ: Một tay cầm kẹo và một tay cầm xe

– Giơ xe lên hỏi trẻ “con muốn xe không?”, nếu trẻ không trả lời mà chỉ tay về phía kẹo thì lập tức giúp trẻ lắc đầu + kết hợp lời nói “không” với xe và đặt xe xuống.

– Sau đó giơ kẹo lên và hỏi “con muốn kẹo không?”, nếu trẻ với tay lấy kẹo thì giúp trẻ gật đầu+ kết hợp lời nói “có”
* Trong mỗi bước 1,2,3 : Làm lại từng bước trên nhiều lần và gợi ý cho trẻ ít dần đi trong các lần dạy tiếp theo. Trẻ làm theo chỉ dẫn của bạn hoặc trả lời bằng cách khác nhau với sự hỗ trợ ở mức độ thấp nhất. Cuối cùng chỉ khen thưởng ở những lần trẻ làm đúng theo chỉ dẫn hoặc trả lời đúng mà không cần nhắc lại.
* Đồ dùng: Những đồ ăn đồ vật mà trẻ thích và không thích.
* Gợi ý cách dạy:

– Tập cho trẻ bắt chước 1 số hành động và lời nói như: bắt chước lắc đầu, bắt chước gật đầu, bắt chước lời nói “có” “không”
– Làm mẫu lắc đầu/ gật đầu hoặc làm mẫu “có” và ” không” trong quá trình dạy

– Bước đầu có thể sử dụng hình ảnh để hỗ trợ cho trẻ, luôn kết hợp giữa hình ảnh, hành động và lời nói cho trẻ

– Nếu có sự kết hợp giữa hai người (người dạy và người hỗ trợ trẻ) thì việc làm mẫu sẽ dễ dàng hơn với trẻ và sẽ hạn chế được tình trạng rập khuôn ở trẻ

– Tập cho trẻ nhiều lần và thường xuyên trong mọi hoàn cảnh

* Ngoài việc cho trẻ  trả lời câu hỏi “có” “không” về cái trẻ thích, thì có thể  đặt câu hỏi và cho trẻ tập trả lời câu hỏi có hoặc không với đồ vật.

Ví dụ: Cầm mô hình xe đạp và hỏi trẻ “có phải xe ô tô không?” -> hướng dẫn trẻ trả lời “không”

Cầm mô hình xe ô tô và đặt câu hỏi “có phải xe ô tô không?” -> hướng dẫn trẻ trả lời “có”

 

Các bài viết tham khảo:

Biên soạn bởi canthiepsomhcm.edu.vn

 

Recommended Posts

Leave a Comment