Giúp trẻ thể hiện nhu cầu: đòi lấy vật trẻ thích
Các bước dạy tập đòi lấy vật trẻ thích thông qua cử chỉ, hình ảnh, lời nói:

1. Sử dụng một từ: Để một vật mà trẻ thích và một vật mà trẻ không thích lên bàn xa tầm tay trẻ. Hỏi trẻ ” con muốn cái gì ?”. Hướng dẫn trẻ chỉ vào vật mà trẻ thích và nói được tên vật đó ( ví dụ : ” bánh ” ). Ngay lập tức đưa cái bánh đó cho trẻ.
2. Sử dụng hai từ: Để một vật mà trẻ thích và một vật mà trẻ không thích lên bàn xa tầm tay trẻ. Hỏi trẻ ” con muốn cái gì ?”. Hướng dẫn trẻ chỉ vào vật mà trẻ thích và đòi vật đó bằng lời nói ( ví dụ: “muốn bánh” ). Ngay lập tức đưa cái bánh đó cho trẻ.
3. Sử dụng ba từ: Để một vật mà trẻ thích và một vật mà trẻ không thích lên bàn xa tầm tay trẻ. Hỏi trẻ ” con muốn cái gì ?”. Hướng dẫn trẻ chỉ vào vật mà trẻ thích và đòi vật đó bằng lời nói ( ví dụ: “con muốn bánh” ). Ngay lập tức đưa cái bánh đó cho trẻ.
4. Dùng tên của người lớn: Để một vật mà trẻ thích và một vật mà trẻ không thích lên bàn xa tầm tay trẻ. Hỏi trẻ ” con muốn cái gì ?”. Hướng dẫn trẻ chỉ vào vật mà trẻ thích và đòi vật đó bằng lời nói kết hợp dùng tên củ bạn ( ví dụ: “Mẹ! con muốn bánh”). Ngay lập tức đưa cái bánh đó cho trẻ.
* Trong mỗi bước 1,2,3,& 4: Làm lại nhiều lần từng bước trên và gợi ý trẻ ít dần đi trong các lần dạy tiếp theo. Trẻ làm theo chỉ dẫn của bạn hoặc trả lời bằng các cách khác nhau với sự hỗ trợ ở mức thấp nhất. Cuối cùng chỉ khen thưởng những lần trẻ làm đúng theo chỉ dẫn, có sự cố gắng trong việc đòi một vật gì đó bằng hành động hoặc trả lời đúng mà không cần nhắc.
* Đồ dùng: Những vật mà trẻ thích những vật mà trẻ không thích (đồ ăn và đồ chơi )
* Gợi ý :
– Hướng dẫn cụ thể chân tay trẻ làm đúng chỉ dẫn và nói mẫu cụm từ chỉ sự yêu cầu/ đòi hỏi như cầm tay trẻ chỉ vào bánh/ đồ chơi bé thích.

– Sử dụng một số hình ảnh giao tiếp để gợi ý cho trẻ, kết hợp lời nói cho trẻ

– Cố gắng dạy trẻ đòi lấy vật trẻ thích trong hoàn cảnh tự nhiên nhất, như là một nhu cầu của trẻ. Có thể để bánh/ đồ dùng ở trên bàn, trên kệ ở trong bếp, ngoài tầm mắt của trẻ. Khuyến khích trẻ tiến về phía chúng ta, và tạo ra sự chú ý từ chúng ta (như kéo tay bạn) và sử dụng từ để nói. Cố gắng tạo sự giao tiếp mắt với trẻ và lắng nghe trẻ nói không nên lơ là khi trẻ cố giao tiếp với chúng ta

Các bài viết tham khảo:

Biên soạn bởi canthiepsomhcm.edu.vn

Recommended Posts

Leave a Comment