Các bài tập luyện phát âm cho trẻ

Các bài tập luyện phát âm cho trẻ nhỏ, trẻ chậm nói
Trò chơi luyện phát âm “Con chó”
Mục đích: Luyện phát âm các nguyên âm đơn và các vần có các nguyên âm đó.
Đồ chơi: mặt nạ con chó. Mặt nạ không nên che mặt trẻ, đội cao trên đầu hoặc có cây cầm trước ngực hoặc có dây đeo trước ngực.
Cách chơi: Đội hình hai hàng ngang hoặc vòng tròn. Cầm hoặc đội mặt nạ, đọc đồng dao và làm động tác mô phỏng hành động của con chó.
“Bạn ơi! Con chó nó có buồn không? Con chó nó có buồn đấy, nó kêu, nó kêu ư ử, ư ủ, ư ử…
Bạn ơi! Cho mẹ nựng con thế nào? Chó mẹ nựng con thế này: ứ ư, ứ ư, ứ ư.
Bạn ơi! Chó bố nó cấu thế nào? Chó bố nó sủa âu âu âu, âu âu âu, gâu gâu gâu, gâu gâu gâu gâu…”
Trò chơi “Con bò”
Mục đích: Tập phát âm các nguyên âm đơn và các vần có các nguyên âm đó.
Đồ chơi: mặt nạ con bò. Mặt nạ không nên che mặt trẻ, đội cao trên đầu hoặc có cây cầm trước ngực hoặc có dây đeo trước ngực.
Cách chơi: Đội hình hai hàng ngang hoặc vòng tròn. Cầm hoặc đội mặt nạ, đọc đồng dao và làm động tác mô phỏng hành động của con bò.
“Bò mẹ gọi con liên hồi, liên hồi, liên hồi, ùm bò, ùm bò, ùm bò.
Bò con nó cứ ậm ừ ậm ừ, nó cứ ậm ừ ậm ừ.
Bò bố nó cũng kêu liên hồi, liên hồi, liên hồi, ùm ùm bò, ùm ùm bò, ùm ùm bò.
Bò con nó cứ ậm ừ ậm ừ, nó cứ ậm ừ ậm ừ.”
Trò chơi “Con két”
Mục đích: Tập phát âm các nguyên âm đơn và các vần có các nguyên âm đó.
Đồ chơi: mặt nạ con két. Mặt nạ không nên che mặt trẻ, đội cao trên đầu hoặc có cây cầm trước ngực hoặc có dây đeo trước ngực.
Cách chơi: Đội hình hai hàng ngang hoặc vòng tròn. Cầm hoặc đội mặt nạ, đọc đồng dao và làm động tác mô phỏng hành động của con két.
“Con két! Con két! Lại đây ta dạy mi nói. O ô ơ là o ô ơ.
Con két! Con két! Lại đây ta dạy mi nói. A ă â là a ă â.
Con két! Con két! Lại đây ta dạy mi nói. U ư là u ư.
Con két! Con két! Lại đây ta dạy mi nói. E ê là e ê.
Con két! Con két! Lại đây ta dạy mi nói. I y là I y.
Con két! Con két! Lại đây ta dạy mi nói. L n m là l n m.
Con két! Con két! Lại đây ta dạy mi nói. D đ b là d đ b.
Con két! Con két! Lại đây ta dạy mi nói. R t x là r t x.
Con két! Con két! Lại đây ta dạy mi nói. X s là x s.
Con két! Con két! Lại đây ta dạy mi nói. P ph là p ph.
Con két! Con két! Lại đây ta dạy mi nói. Ph th nh là ph th nh”
Trò chơi “Con vịt”
Mục đích: Luyện phát âm các nguyên âm đơn và các vần có các nguyên âm đó.
Đồ chơi: mặt nạ con vịt. Mặt nạ không nên che mặt trẻ, đội cao trên đầu hoặc có cây cầm trước ngực hoặc có dây đeo trước ngực.
Cách chơi: Đội hình hai hàng ngang hoặc vòng tròn. Cầm hoặc đội mặt nạ, đọc đồng dao và làm động tác mô phỏng hành động của con vịt
“Ra bờ ao, vui vui quá, vịt ta kêu á à ạ, á à ạ, á à ạ.
Ra bờ ao, vui vui quá, vịt ta kêu áp àm ạp, áp àm ạp, áp àm ạp.
Ra bờ ao, vui vui quá, vịt ta kêu cáp càm cạp, cáp càm cạp, cáp càm cạp.”
Trò chơi “Con heo”
Mục đích: Luyện phát âm các nguyên âm đơn và các vần có các nguyên âm đó.
Đồ chơi: mặt nạ con heo. Mặt nạ không nên che mặt trẻ, đội cao trên đầu hoặc có cây cầm trước ngực hoặc có dây đeo trước ngực.
Cách chơi: Đội hình hai hàng ngang hoặc vòng tròn. Cầm hoặc đội mặt nạ, đọc đồng dao và làm động tác mô phỏng hành động của con heo.
“Ut à ut ị Ut à ut Ut à ut , con heo bước đi, nó quá nặng nề, nó quá nặng nề.
Ut à ut ị Ut à ut Ut à ut , con heo bước đi, nó quá nặng nề, nó quá nặng nề”

Các bài viết tham khảo:

canthiepsomhcm.edu.vn biên soạn

Recommended Posts
Comments
  • Thuy
    Trả lời

    Rất ý nghĩa

Leave a Comment